Om

VAD ÄR SVESAM?

SVESAM är kort för Svensk Samling i Antwerpen och stiftades i Antwerpen år 1937 på initiativ av John Gustavsson.
Föreningen är politiskt, religiöst samt ideologiskt helt obunden.
Föreningen aktiviteter äger huvudsakligen rum i Antwerpen med omnejd och dess målsättning är att verka sammanhållande bland svenskar och andra svensktalande.

Under mer än 80 år har Svesam varit av stor betydelse för svenskar som känt ett behov av att ”känna sig hemma i en främmande hamn”. För svensktalande av andra nationaliteter, en grupp som utgör en växande del av antalet medlemmar, betyder Svesam bl.a. en möjlighet att underhålla svenska språket samt att delta i svenska traditioner.

Föreningens målsättning är att verka för sammanhållning bland svenskar samt andra personer som talar eller förstår svenska, och även andra intresserade personer. Detta görs genom:
· INFORMATION om lagar och bestämmelser och annat som berör svenskar i utlandet.
· MEDLEMSFÖRTECKNING som uppdateras en gång per år. Den innehåller även andra adresser av värde för medlemmarna samt föreningens stadgar.
· SKOLVERKSAMHET med kompletterande undervisning i svenska bedrivs under föreningens huvudmannaskap för svensktalande barn som inte går i svensk skola.
· STUDIEBESÖK och utflykter till intressanta industrier, gästande båtar, utställningar, museer och orter.
· FESTER ordnas regelbundet. Den populäraste av föreningens aktiviteter är förmodligen kräftskivan. Under året ordnas dessutom ytterligare någon middag, grillfest, surströmmingsskiva etc.
· MÖTEN ordnas med underhållning eller föredrag. Årsmöte hålls varje år i februari då medlemmarna väljer styrelse samt beslutar i andra frågor som berör föreningens verksamhet.
· ÖVRIGT När intresse finns ordnas andra aktiviteter som t.ex. gammeldans, motionsaktiviteter, stadsvandring, vinresor mm.