COVID-19

Ambassaden uppmanar alla att följa belgiska myndigheters anvisningar och följa händelseutvecklingen i belgisk media.

Information om coronaviruset från Belgiens regering:

https://www.info-coronavirus.be/en/

https://www.sciensano.be/en

https://www.belgium.be/fr/actualites

https://www.premier.be/fr/timeline

https://www.premier.be/nl/timeline

Nyheter i Belgien (på engelska): 

https://www.brusselstimes.com
https://www.info-coronavirus.be/en/

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd.

Aktuell information om Coronaviruset och smittskydd finns på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinform ation/nya-coronaviruset/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/