COVID-19

Med anledning av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Ambassaden uppmanar alla att följa belgiska myndigheters anvisningar och följa händelseutvecklingen i belgisk media.

Det konsulära kontoret i Bryssel håller endast öppet för akuta ärenden.

Information om coronaviruset från Belgiens regering:

https://www.info-coronavirus.be/en/

https://www.sciensano.be/en

https://www.belgium.be/fr/actualites

https://www.premier.be/fr/timeline

https://www.premier.be/nl/timeline

Nyheter i Belgien (på engelska): 

https://www.info-coronavirus.be/en/

Main Page

Folkhälsomyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för frågor kring smittskydd.

Aktuell information om Coronaviruset och smittskydd finns på:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.krisinformation.se/

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-för-svenska-medborgare/reseinform ation/nya-coronaviruset/

Ambassaden uppmanar svenska resenärer att följa händelseutvecklingen i media och lokala myndigheters anvisningar samt att anmäla sig till svensklistan:

https://www.swedenabroad.se/sv/svensklistan/